KUNDEN I FOKUS

Vi bygger kreativa lösningar, aktiverar idéer och får företag att växa

Ett mjukvaruutvecklingsprojekt kräver inte bara starka tekniska färdigheter. Att kunna organisera teamet och projektet och använda sig av beprövade metoder är lika viktiga för att se till att projektet är en framgång och levereras i tid och på budget.

Det traditionella tillvägagångssättet för projektledning är en vattenfallsmodell där projektverksamheten delas upp i linjära faser som måste göras i serie, där varje fas beror på leveranserna från den föregående. Denna modell är lämplig för projekt där krav och omfattning är etablerad, produkten är stabil och organisationen förstår tekniken.
I den snabba världen av mjukvaruutveckling är kraven emellertid ofta inte helt kända, och förändringar uppstår under projektet. Av denna anledning är den agila metoden bättre. I denna metod utvecklas ett projekt genom samarbete med självorganiserande och tvärfunktionella team och slutanvändaren.

Vi arbetar i scrums och använder kanbans för att styra utvecklingen. Efter en preliminär kravanalys och grov kostnadsuppskattning startar projektet och fortsätter med tät veckovis uppföljning med våra kunder. Vårt team är internationellt och därmed är vårt företagsspråk engelska, men våra projektledare är lokala och arbetar nära med våra kunder. Med hjälp av detta snabbare och tätare tillvägagångssätt kan vi identifiera och korrigera misstag eller oklarheter tidigare, snarare än senare och säkerställa en kvalitetsleverans.