Om du inte gillar att testa din produkt är det troligt att dina kunder inte heller gör det.

  • Sparar pengar.
  • Inspirerar kundförtroende.
  • Främjar effektivitet.

Testning och verifiering har många fördelar, varav den viktigaste är kostnadseffektivitet. Mjukvaruutveckling består av många faser och om buggar fångas tidigt i processen kommer det att kosta mycket mindre att fixa dem än om de upptäcks sent. Att genomföra en teststrategi som inkluderar testare med rätt erfarenhet och färdigheter är en bra investering för att säkerställa att projektet håller budget och tidplan.

Testning sparar inte bara pengar i utvecklingsfasen, utan undviker också förlust av affärer om en lösning lanseras till slutanvändaren med buggar. Slutanvändare vänder sig någon annanstans mycket snabbt om deras handlingar är blockerade eller är svåra att göra. Det som är ännu värre är att man förlorar deras förtroende och de kommer inte tillbaka.
KONTAKTA OSS

Kontakta oss för att diskutera dina behov